dontstop
17 بهمن 1401 - 12:30

7 باشگاه با رای کمیته وضعیت محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه به شرح زیر صادر کرد:

*با توجه به شکایت فاطمه صادقی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 720 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت بهزاد داداش زاده از باشگاه داماش گیلانیان، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت میلاد سوری از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 246 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 24 میلیون و 920 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 68 میلیون و 400 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمد میرترابی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 480 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 464 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت داود نوشی صوفیانی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 524 میلیون و 688 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 11 میلیون و 543 هزار و 136 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 750 میلیون و 312 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت مهران امیری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت زهرا السادات پروری از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 720 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت پیمان رنجبری از باشگاه ایران خودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 267 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 267 میلیون و 420 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 53 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

پایان پیام/

منبع: فارس
شناسه خبر: 1022241